Forretningsbetingelser

Indgåelse af tæppeabonnement

Ved  indgåelse af et tæppeabonnement udfylder og underskriver låneren en abonnementsaftale og viser gyldig billedlegitimation (kørekort eller pas), samt betaler et depositum. Ved returnering af tæppe(r) modregnes pris for vask af depositum.

Abonnement

Abonnementet betales altid forud. Abonnenten betaler leje for mindst 3 måneder ad gangen. Ved påmindelse påføres regningen et gebyr.

Ansvar

De abonnenter der udskifter tæppe(r) bærer selv ansvaret for tæppe(r) på abonnement og for disses returnering. Erstatningspris er tæppets salgspris. Almindelig slitage vil ikke blive modregnet depositum, men misvedligeholdelse som kræver reparation hæfter abonnenten for. Wiinstedt kan til enhver tid hjemkalde lånte tæpper.

Køb/Betaling

De fleste tæpper er til salg og kan købes.

Ved køb på afbetaling forbeholder Wiinstedt sig ejendomsretten til det solgte tæppe, indtil købesummen foreligger fuldt betalt. I det tilfælde, at der er betalt leje for et tæppe, som man ønsker at købe, modregnes lejen ikke i købesummen.